Idioma

Serveis

Disponibilitat de tots els vehicles de la Gama Volvo així com un estoc d’ampli vehicle de vehicles d’ocasió i km 0. A més, recompilar el seu vehicle d’ocasió com a part del pagament per a la seva compra real.

Taller de mecànica i electricitat

Al nostre centre es pot realitzar el manteniment del seu vehicle, realitzat per professions completament qualificades.

Taller de xapa i pintura

El seu cotxe és la seva imatge. Altres operacions son realitzades per professionals qualificats, utilitzant els darrers avantatges tecnològics en instal·lacions, equips, productes i sistemes de pintura de la màxima qualitat i amb les garanties de Volvo. A més, disposem d'un servei de Carrosseria Ràpida dins del Volvo més alt especialitzat en la reparació de petites colpejades i aranyes. Amb la màxima fiabilitat i en menys de 24 hores.

Recanvis originals Volvo

Només utilitzem recambis originals Volvo, totes les operacions realitzades tenen 2 anys de garantia en materials i mà d'obra. Demani pressupost prèviament sense compromís i aprovació de la nostra experiència.

Accessoris originals Volvo

Llantes d'aliatge, volants i fins i tot les barres portaequipatge, la qualitat de l’àmplia gamma d’accessoris ha estat rigorosament comprovada. El sello Disseny Original que garanteix que cada accessori vol adaptar-se al seu automòbil, assegurant els màxims nivells de qualitat i seguretat.

Vehicle de substitució

Quan el seu cotxe estigui al taller, no ha de preocuparse. Pot disposar d'un vehicle de subministrament per un preu reduït i continuï disfrutant de la carretera.

Financiació

Disponibilitat personal especialitzada per poder atender les seves necessitats de finançament, haciéndole un estudi personalitzat, tant per a les places que Ud. estime, com a importacions de cuotes.

Seguros

Busquem el millor preu per al segur del seu vehicle, col·laborem amb les principals companyies que tramitin tots els requisits necessaris.

Què fer quan decideixes desfer-te del teu vehicle vell?

Motorcat Premium S.L vol informar els seus consumidors i usuaris sobre els criteris de protecció del medi ambient, en el moment de la fi de cicle del vehicle per garantir un correcte tractament ambiental al final de la vida útil del vehicle.

Què ha de fer el propietari d'un vehicle fora d'ús?

D'acord amb el Reial Decret 1383/2002, qualsevol usuari que hagi decidit desfer-se del seu vell vehicle és responsable de lliurar el mateix en un Centre Autoritzat de Tractament (CAT) o, si s'escau en una instal·lació de recepció.

Quina documentació ha d'aportar?

En el moment del lliurament, l'usuari haurà d'aportar:

  • Sol·licitud de baixa en imprès model oficial. (Model al CAT o www.sigrauto.com)
  • Documents que acrediten la identitat i la propietat o titularitat del vehicle.
  • Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica del vehicle.

 

Què és un Centre Autoritzat de Tractament?

Els centres autoritzats de tractament (CAT) són instal·lacions que compleixen tots els requisits que marca la legislació vigent per poder donar un tractament mediambientalment correcte als vehicles fora d'ús. Aquests centres estan autoritzats per les respectives administracions autonòmiques que han de verificar que compleixen amb les exigències legals.

Com localitzar un Centre Autoritzat de Tractament?

MARCA ha concertat una xarxa de centres autoritzats de tractament (CATs) conjunta amb la resta de fabricants i importadors a Espanya en la qual es garanteix el lliurament gratuït per a l'últim usuari així com el correcte tractament mediambiental del seu vehicle. A la pàgina web de SIGRAUTO (www.sigrauto.com) es poden consultar llistats i mapes interactius que permetran conèixer els centres concertats que es troben més propers al seu lloc de residència, així com molta altra informació relativa a la gestió dels vehicles fora d'ús a Espanya. En cas de resultar més còmode, la xarxa de concessionaris MARCA està igualment disponible per informar sobre el centre concertat més proper. En adquirir un vehicle a la xarxa de concessionaris MARCA pot lliurar-se el vehicle que serà substituït, si fos el cas, en el mateix punt de venda que s'encarregarà de realitzar les gestions oportunes per al seu lliurament en un CAT.

Què és SIGRAUTO?

L'Associació Espanyola per al Tractament Mediambiental dels Vehicles Fora d'Ús (SIGRAUTO) està constituïda pels principals sectors involucrats en el tractament dels vehicles fora d'ús, és a dir, fabricants i importadors de vehicles, desballestadors i fragmentadors, a través de les seves respectives associacions sectorials (ANFAC, ANIACAM, AEDRA i FER). L'objecte d'SIGRAUTO és el de vetllar perquè l'aplicació dels requisits que estableix la nova legislació sobre vehicles fora d'ús es dugui a terme amb els menors perjudicis possibles tant per a l'usuari com per als sectors afectats.